image

Usługi publiczne, Prawo

Reprezentacja klienta w przypadku niewypłaconych odszkodowań Odmowa wypłaty odszkodowania

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Reprezentujemy klienta w sprawach takich jak odmowa wypłaty odszkodowania lub dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie. Udzielamy pomocy prawnej przy zawieraniu umów, monitorując ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Bierzemy udział w negocjacjach prawnych naszych klientów.

Przygotowanie do wynajęcia mieszkania Wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

Istotnym elementem na drodze do wynajęcia nieruchomości jest sporządzenie i podpisanie odpowiedniego dokumentu. Na naszej stronie znajduje się gotowy wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, którą należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Jest to uniwersalna propozycja, zawierająca najważniejsze dane.