image

Usługi publiczne, Prawo

Obsługa prawna firm Warszawa

Jedną z usług, które świadczy Kancelaria DMS Legal, jest kompleksowa obsługa prawna firm zlokalizowanych w Warszawie. Obejmuje ona pełne zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w kwestiach regulujących rozwój spółek oraz procesy odpowiedzialne za ten rozwój, jak również wszelkie kwestie administracyjne.

Reprezentacja klienta w przypadku niewypłaconych odszkodowań Odmowa wypłaty odszkodowania

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Reprezentujemy klienta w sprawach takich jak odmowa wypłaty odszkodowania lub dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie. Udzielamy pomocy prawnej przy zawieraniu umów, monitorując ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Bierzemy udział w negocjacjach prawnych naszych klientów.