image

Rodzina tradycyjna, czy współczesna?

Posted on 01. Gru, 2016 by admin in rodzina, with Comments 0

image Jeszcze dwadzieścia lat temu najczęściej spotykanym modelem rodziny byli rodzice (kobieta i mężczyzna) wraz z dwojgiem dzieci. Czasy się jednak znacząco zmieniły, a wraz z nimi tradycyjne modele. Jakie rodzaje współczesnych rodzin występują w społeczeństwie najczęściej?
Czym jest rodzina?
Definiowanie pojęcia rodzina jest na tyle skomplikowane, że dalej socjolodzy, pracownicy socjalni, pedagogowie oraz psycholodzy nie potrafią ustalić jednej definicji. Wiadomo jednak, że ma ona pełnić trzy główne funkcje: opiekować się członkami grupy, wychowywać ich, a także zajmować się prokreacją. Coraz częściej jednak spotyka się rodziny, które pełnią tylko niektóre z tych funkcji lub czasami nawet nie pełnią żadnej z nich. Czy automatycznie oznacza to, że nie stanowią oni rodziny?
Modeli jest wiele
Coraz częściej spotyka się matkę i ojca tylko z jednym dzieckiem. Co więcej, nie zamierzają oni starać się o kolejne dziecko, tworząc tym samym bardzo popularny model „2+1”. Jest to często spowodowane desperacką próbą połączenia kariery z życiem rodzinnym. Opieka nad dwójką dzieci jest już zbyt trudna do pogodzenia z pracą, dlatego rodzice coraz częściej „kończą” na jednym maluchu.
Każdego roku tysiące par wnosi o unieważnienie, bądź też zerwanie małżeństwa. W takich sytuacjach opieka nad dzieckiem zostaje powierzona tylko jednemu z rodziców. Tworzy się tym samym model rodziny niepełnej. Jest on bardzo często spotykany we współczesnym świecie, gdzie najczęściej sąd przyznaje dziecko matce.
To nie moje dziecko
Modele rodziny patchworkowej często są powiązane z rodziną niepełną. Matka oraz ojciec po rozwodzie znajdują nowych partnerów, którzy też mogą posiadać dzieci z poprzedniego małżeństwa lub po prostu postarali się o kolejne już w nowych związkach. Model ten polega na idei, że dziecko z pierwszego małżeństwa jest „wdrażane” w życie obu nowych rodzin, próbując znaleźć miejsce w nowych środowiskach. Często wiąże się to z problemami wychowawczymi, ponieważ dzieci czują się niechcianą pozostałością po zerwanym związku ich rodziców.

Następny